Productiegroei bevestigt aanhoudend herstel Indiase economie

13-03-2018 13:36
Officiële cijfers laten zien dat de Indiase productie in januari met 7.5 procent is toegenomen. Die stijging is mede te danken aan de sterke groei van de fabrieksproductie en een herstel in de duurzame consumentenproducten sector. De winkelprijzen inflatie op basis van de consumentenprijsindex zwakte in februari af tot 4.4 procent.

Marginale productiestijging

In december kwam de groei in de Indiase productiesector uit op 7.07 procent. De fabrieksproductie nam in januari met 8.7 procent toe, wat een marginale stijging is in vergelijking met de groei van 8.4 procent in december vorig jaar. De elektriciteitsproductie steeg met 7.6 procent, ten opzichte van 4.43 procent in de voorgaande maand.

Effect van toegenomen overheidsbestedingen

“De productiegroei lijkt aan te trekken en is een bevestiging van het aanhoudend economisch herstel,” zo zei D.K. Srivastava, hoofd beleidsadviseur bij EY India. “De overheidsbestedingen zijn aangetrokken na de begroting van vorig jaar en dat heeft z’n weerslag op de infrastructurele sector en levensnoodzakelijke goederen industrie.”

Forse stijging kapitaalgoederenindustrie

In januari lag de productie van primaire goederen 5.8 procent hoger, terwijl er in december sprake was van een groei van 3.73 procent. De kapitaalgoederenindustrie groeide in januari verder (+14.6 procent), hoewel de stijging lager uitviel dan in december toen een plus van 16.44 procent werd geregistreerd.

Significante groei consumentenproducten

De groei in de infrastructurele sector en bouw trok licht aan tot 6.8 procent, ten opzichte van een groei van 6.68 procent in december vorig jaar. In januari was er in de duurzame consumentenproducten industrie sprake van een stevige groei (+8 procent) in vergelijking met de marginale stijging van 0.86 procent in de voorgaande maand.

Voedsel- en brandstofprijzen gedaald

Het inflatiepeil, gebaseerd op de consumentenprijsindex, daalde in februari tot 4.44 procent ten opzichte van 5.07 procent in januari. Die daling is vooral het gevolg van de lagere voedsel- en brandstofprijzen. In de levensmiddelenindustrie viel de groei terug (3.38 procent versus 4.58 procent in de voorgaande maand), wat ook voor de brandstof- en lichtindustrie gold (6.8 procent versus 7.73 procent).
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Productiegroei bevestigt aanhoudend herstel Indiase economie' bijdraagt aan uw kennis.