Werkloosheid eurogebied bereikt laagste peil sinds februari 2009

31-07-2017 16:01
Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de werkloosheid in het eurogebied in juni met een fractie is afgenomen. Vorige maand was dat 9.1 procent, in vergelijking met 9.2 procent in mei, volgens het statistiekagentschap van de Europese Unie. In absolute aantallen komt dat neer op 14.7 miljoen inwoners van het eurogebied zonder betaald werk in juni.

Tsjechië beste jongetje van de klas

Verder bericht Eurostat dat de werkloosheid in juni voor alle 28 EU-lidstaten 7.7 procent bedroeg, wat neerkomt om 18.7 miljoen inwoners zonder betaalde baan. De Tsjechische werkloosheid kwam uit op 2.9 procent, wat in schril contrast staat met de Griekse werkloosheid van 21.7 procent. De Nederlandse werkloosheid daalde tot 4.9 procent. Volgens het statistiekbureau hadden 2.6 miljoen inwoners van 25 jaar en jonger in het eurogebied geen baan in juni. In de hele EU zaten 3.7 miljoen jongeren zonder werk.

Economische groei, lage inflatie

De inflatie op jaarbasis is in juni gelijk gebleven, wat betekent dat er nog werk aan de winkel is voor de Europese Centrale Bank (ECB). Ook de Federal Reserve staat voor een lastig dilemma gezien de aangetrokken economische groei in het tweede kwartaal en de aanhoudend lage inflatie. Om die reden vragen sommige investeerders zich af of de Amerikaanse centrale bank er goed aan doet de rente dit jaar verder te verhogen.

Geen renteverhoging op korte termijn

Tot dusver dit jaar is de groei van de eurozone economie aangetrokken en Duitsland roept de ECB daarom op het stimuleringsprogramma af te bouwen. Eerder deze maand liet Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, weten dat de inflatiedoelstelling de hoogste prioriteit heeft. Ook gaf Draghi aan dat er geen aanwijzingen zijn om de rente op korte termijn te verhogen.

Verhoudingen herstellen

De Italiaanse econoom erkent dat de verhoudingen tussen werkloosheid en lonen na de mondiale financiële crisis in 2007 – 2008 significante veranderingen hebben ondergaan. Draghi is ervan overtuigd dat de link tussen beide factoren nog bestaat en dat de inflatie uiteindelijk op zal lopen. “We concluderen dat aan het einde van de dag de verhoudingen tussen werkloosheid en lonen hetzelfde zullen zijn als die van voor de crisis,” zo liet de president van de ECB optekenen.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Werkloosheid eurogebied bereikt laagste peil sinds februari 2009' bijdraagt aan uw kennis.