Schotse economie groeit minder snel dan verwacht

06-06-2017 16:24
Volgens de Schotse Item Club van Ernst & Young (EY) lijkt de groei van de Schotse economie achter te blijven bij die van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dat komt vooral door afzwakkende consumentenbestedingen en doordat bedrijven te weinig investeren. De financiële denktank voorspelt een groei van het Schotse BBP van 0.9 procent in 2017.

Schotten houden hand op de knip

Daarmee blijft de expansie van het bruto binnenlands product ruim achter bij het verwachte gemiddelde van het Verenigd Koninkrijk. Door de toenemende druk op consumenten zal vooral de detailhandel flink last hebben van de afnemende bestedingen. Volgens de Schotse Item Club van Ernst & Young krijgen de Schotten dit jaar te maken met lagere inkomens gecorrigeerd voor inflatie als gevolg van de oplopende inflatie en zwakke arbeidsmarkt.

Goed nieuws voor exporterende bedrijven

Daarnaast voorspelt men dat de werkgelegenheid in Schotland dit jaar verder zal afnemen. Dit jaar gaat het om een daling van 0.1 procent, gevolgd door een afname van 0.5 procent in 2018 en een terugval van 0.3 procent in 2019. Daar staat tegenover dat de productiesector voor het eerst sinds 2013 in lijn met de algehele economie groeit. Die ontwikkeling houdt verband met een lagere koers van het Pond, terwijl ook de aantrekkende mondiale vraag de export een boost geeft.

Afzwakking groei consumentenbestedingen

De Schotse Item Club van Ernst & Young verwacht verder dat de consumentenbestedingen dit jaar met slechts 1 procent toenemen. Tussen 2018 en 2020 zal die groei zelfs minder dan 1 procent zijn. Dat staat in schril contrast met de gemiddelde groei op jaarbasis van 2.3 procent in de afgelopen vijf jaar. Volgens economen van de financiële denktank betekent die ontwikkeling dat een belangrijke aandrijver van de Schotse economie aanzienlijk afzwakt.

Bedreigingen voor Nederlandse economie

Ondertussen waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) voor diverse factoren die de Nederlandse economie kunnen bedreigen. Daarbij gaat het om de politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de in de VS, terwijl ook de lage rente een risico vormt. Door de harde retoriek in aanloop naar de onderhandelingen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk is de kans op een harde Brexit groter geworden, wat de economische kosten zal opdrijven.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Schotse economie groeit minder snel dan verwacht' bijdraagt aan uw kennis.