Rally Japanse Yen ondanks tegenvallende economische cijfers

30-06-2017 17:24
De Japanse valuta heeft vandaag stevige koerswinsten geboekt ten opzichte van een groot deel van de concurrentie. Die rally is opmerkelijk gezien het feit dat Japanse macro-economische cijfers over het geheel genomen niet bijzonder goed waren. Mogelijk zijn de winsten van de Yen het gevolg van de neerwaartse trend op mondiale aandelenbeurzen.

Afbouw monetaire stimuli

Volgens marktvolgers zijn de ontwikkelingen op aandelenmarkten het gevolg van signalen die erop duiden dat centrale banken over de hele wereld van plan zijn om monetaire stimuleringsmaatregelen af te bouwen. Daarbij gaat het om de ultra lage rentes en het opkopen van staatsobligaties, wat ook bekend staat als ‘kwantitatieve verruiming’. Zo verwachten economen dat de Bank of England dit jaar nog de rente verhoogt of zelfs begint met het afbouwen van het opkopen van staatsobligaties.

Japanse CPI gestegen conform verwachtingen

De Japanse kern consumentenprijsindex (CPI) steeg in mei met 0.4 procent in vergelijking met dezelfde maand in 2016. Dat komt overeen met de verwachtingen en laat bovendien zien dat de groei is aangetrokken ten opzichte van april. Daar staat tegenover dat de Tokyo kern consumentenprijsindex in mei hetzelfde peil liet zien, na een stijging van 0.1 procent in april. Economen rekenden toen op een plus van 0.2 procent.

Werkloosheid onverwachts gestegen

Verder lagen de consumentenbestedingen, gecorrigeerd voor inflatie, in Japan in mei 0.1 procent lager. Desalniettemin was die daling minder groot dan de verwachte terugval van -0.7 procent. Tegelijkertijd is de Japanse werkloosheid in mei onverwachts gestegen tot 3.1 procent, ten opzichte van 2.8 procent in de voorgaande maand. De industriële productie daalde in mei op jaarbasis met 3.3 procent, wat iets meer is dan de verwachte daling van 3.1 procent.

Lagere inflatie eurogebied

Ondertussen is de inflatie in de eurozone deze maand teruggevallen tot 1.3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, zo is te lezen in een rapport van Eurostat. Vorige maand steeg de inflatie op jaarbasis nog met 1.4 procent. Met name de lagere energieprijzen dragen bij aan de gedaalde inflatie, wat in mindere mate voor het lager prijspeil van alcohol, tabak en voedsel geldt. Marktvolgers gingen uit van een inflatie van 1.2 procent voor deze maand.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Rally Japanse Yen ondanks tegenvallende economische cijfers' bijdraagt aan uw kennis.