Positief beeld Chinese economie in eerste 2 maanden 2017

13-03-2017 13:10
Het lijkt erop dat de Chinese economie weer de weg naar boven heeft gevonden. Die conclusie trekt de Chinese regering op basis van de economische ontwikkelingen in januari en februari. Beijing denkt dat de vooruitgang doorzet gezien de positieve signalen in de eerste twee maanden van dit jaar. Ook bij het Chinese statistiekagentschap is men die mening toebedeeld.

Positieve graadmeters

Eén van de hoopvolle tekens betreft de industriële bedrijvigheid, die zowel in januari als februari met ruim 6 procent toenam. Tegelijkertijd was er in de Chinese dienstensector sprake van een expansie van 8 procent. Beide signalen suggereren dat de economie van China aan de beterende hand is.

Verbeterd economisch sentiment

De overheid denkt dat de markt aan momentum heeft gewonnen, met name door de verbeterde vraag naar goederen en diensten vanuit China zelf. Een woordvoerder van het statistiekagentschap spreekt van ‘positieve verwachtingen voor wat betreft de ontwikkeling van de Chinese economie’. Daarnaast sluit men uit dat de Chinese economie een stevige terugval krijgt.

Onjuiste economische groeicijfers

In China heeft men overigens schoon genoeg van incorrecte economische cijfers. Autoriteiten zullen data beter controleren en strenger optreden als er sprake is van onvolkomenheden. De Chinese regering verdenkt lokale overheden ervan bewust betere cijfers te publiceren om zo de werkelijkheid te verbloemen. In de vorige jaren bleek dat de groeicijfers van de afzonderlijke provincies een ander beeld lieten zien dan de economische data van de overheid.

Grote risico’s en nog op te lossen problemen

“De Chinese economie heeft nog veel onopgeloste problemen en we moeten voorbereid zijn op relatief grote risico’s waar we mogelijk nog mee te maken krijgen,” aldus Li Wei, directeur van het Development Research Center of the State Council. Ondertussen bedroeg het werkloosheidspercentage in de 31 grootste steden in China circa 5 percent gedurende de eerste twee maanden van dit jaar.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Positief beeld Chinese economie in eerste 2 maanden 2017' bijdraagt aan uw kennis.