Inflatie in eurozone fors gestegen in januari

22-02-2017 16:22
Vorige maand lag het gemiddeld prijsniveau in het eurogebied aanzienlijk hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral groente-, brandstof- en stookolieprijzen stegen fors in januari, mede waardoor de inflatie uitkwam op 1.8 procent, zo laten cijfers van Eurostat zien. In december steeg het gemiddeld prijsniveau in de eurozone met slechts 1.1 procent.

Inflatie stuwers en afzwakkers

De brandstofprijzen stegen in januari met zo’n 14 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2016. Consumenten betaalden in januari op jaarbasis 25 procent meer voor stookolie, terwijl de groenteprijzen circa 10 procent hoger lagen. Daar staat tegenover dat de prijzen van telefonie en internet in doorsnee 1.2 procent daalden in de eurozone. Daarnaast temperden ook de lagere prijzen van graanproducten de inflatie.

Geen versoepeling monetair beleid

De centrale bank van de Economische en Monetaire Unie mikt op een inflatiepeil van iets onder de 2 procent. Die doelstelling is binnen handbereik, maar economen en andere deskundigen gaan er niet vanuit dat de Europese Centrale Bank (ECB) het monetair beleid versoepelt. De ECB heeft diverse stimuleringsmaatregelen genomen om het inflatiedoel te bereiken.

Kerninflatie in januari 0.9 procent

Momenteel hebben de volatiele olieprijzen nog een te grote invloed op het gemiddeld prijsniveau, wat het belang van de kerninflatie onderstreept. Die graadmeter neemt energieprijzen niet mee, wat ook geldt voor voedselprijzen, waarmee men de volatiliteit van die prijzen uitsluit. In januari kwam de kerninflatie voor de eurozone uit op 0.9 procent.

Inflatie van 0.2 procent versus 3.1 procent

Van de negentien landen die de euro gebruiken, stegen de prijzen het meest in België (+ 3.1 procent). Ook in Spanje, Letland (beiden + 2.9 procent) en Estland (+ 2.8 procent) was de inflatie in januari aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de eurozone. In Ierland lag het gemiddeld prijsniveau vorige maand op jaarbasis 0.2 procent hoger. Ook in Roemenië (+ 0.3 procent) en Bulgarije (+0.4 procent) bleef de inflatiestijging beperkt.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Inflatie in eurozone fors gestegen in januari' bijdraagt aan uw kennis.