Europees Parlement keurt vrijhandelsakkoord met Canada goed

15-02-2017 15:11
Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met het vrijhandelsakkoord met Canada. Daarbij stemden 408 parlementsleden voor, 254 tegen, terwijl 33 leden geen gebruikmaakten van hun stemrecht. Het merendeel van het akkoord kan ingaan op het moment dat ook Canada het heeft goedgekeurd, hoewel het verdrag nog niet definitief is.

Sterke handelspartner versus protectionist

Kenners gaan er vanuit dat de handel tussen de Europese Unie en Canada een stevige boost krijgt door het ongedaan maken van nagenoeg alle importheffingen. D66 is één van de partijen die het vrijhandelsverdrag steunt. “Europa profileert zich als een krachtige handelspartner, terwijl de grillige Trump een protectionistisch handelsbeleid voorstaat”, zo liet Marietje Schaake, lid van het Europees Parlement namens D66, optekenen.

Gunstig voor Nederlandse werkgelegenheid

Ook Hans van Baalen is content met het vrijhandelsakkoord. De delegatieleider van de VVD in het Europees Parlement verwacht dat de werkgelegenheid voor veel Nederlanders verbetert. “Zowel ultralinkse als ultrarechtse tegenstanders hebben nul op het rekest gekregen omdat ze teveel naar het verleden kijken”, aldus de 56-jarige VVD’er.

Onvrede over globalisering neemt toe

GroenLinks is een van de partijen die tegen het vrijhandelsverdrag is. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout is van mening dat het akkoord grote, internationale bedrijven boven democratie en welzijn stelt. “Het ongenoegen onder burgers over het proces van economische, culturele en politieke integratie op globaal niveau zal dankzij het verdrag toenemen”, volgens Eickhout.

Moeizaam proces

Al in mei 2009 startten de besprekingen met Canada over het vrijhandelsakkoord, maar pas in oktober 2016 was de deal rond. Gratificatie van het verdrag liep een paar dagen vertraging op omdat Wallonië het verdrag wilde tegenhouden. Het is op dit moment onduidelijk of alle 38 parlementen instemmen met de Comprehensive Economic and Trade Agreement (Ceta), waardoor het akkoord vooralsnog een voorlopig karakter heeft.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Europees Parlement keurt vrijhandelsakkoord met Canada goed' bijdraagt aan uw kennis.