Begrotingstekorten EU lidstaten opnieuw afgenomen tussen maart en juli

24-10-2016 15:14
In het tweede kwartaal zijn de tekorten op de begrotingen van de EU-lidstaten wederom kleiner geworden. Daarbij gaat het volgens Eurostat om 1.5 procent in doorsnee van de totale economie. Ook de begrotingstekorten van de landen die de euro gebruiken, zijn tussen maart en juli afgenomen, zo is te lezen in een rapport van het Europese bureau voor de statistiek.

Stevige terreinwinst op jaarbasis

Het gaat echter om een kleine verbetering in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het verschil wel aanzienlijk (2.1 procent versus 1.5 procent). Sinds 1997 geldt voor lidstaten van de Europese Unie een norm van 3 procent voor wat betreft het begrotingstekort.

Begrotingstekort omgetoverd tot surplus

De Nederlandse staatsboekhouding behoort tot de beste van Europa, wat ook voor die van onze oosterburen geldt. Tussen maart en juli dit jaar noteerde Nederland een begrotingssurplus van 0.5 procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het eerste kwartaal liet de Nederlandse begroting nog een gat van 1.1 procent zien. Dit jaar komt het tekort waarschijnlijk uit op 1.1 procent, zo voorspelt het Centraal Planbureau (CPB).

Nederland komt in de buurt van EU-norm

Tussen maart en juli hadden de overheden van de EU-lidstaten in doorsnee een schuld van 91.2 procent van de gehele economie. In diezelfde periode in 2015 bedroeg de gemiddelde staatschuld 92 procent. Voor wat betreft de staatsschuld hanteert de EU een norm van 60 procent. Nederland heeft met een ratio van 63.7 procent die graadmeter in het vizier. In het eerste kwartaal bedroeg de Nederlandse staatsschuld nog 67 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Kwart van Maltese bevolking is te dik

Eurostat komt vandaag ook met het nieuws dat van alle EU-landen obesitas het minst vaak voorkomt in Roemenië. Slechts 9.4 procent van de volwassen Roemenen heeft last van overgewicht, terwijl het EU-gemiddelde 15.9 procent bedraagt. Malta is met 26 procent koploper, zo is te lezen in het rapport van het Europese statistiekbureau.

Een vijfde heeft overgewicht

In Italië heeft 10.7 procent van de volwassenen last van overgewicht, ten opzichte van 13.3 procent in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Estland, Hongarije en Letland doen het met 20 procent nog slechter. Uit de cijfers blijkt geen significant verschil op basis van geslacht, terwijl leeftijd en opleidingsniveau wel een rol spelen. Daarbij geldt dat het obesitaspercentage hoger is onder laag opgeleiden en oploopt naarmate we ouder worden.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Begrotingstekorten EU lidstaten opnieuw afgenomen tussen maart en juli' bijdraagt aan uw kennis.