Hollande: economische en sociale noodtoestand in Frankrijk

18-01-2016 16:30
De Franse regering heeft vandaag een pakket maatregelen ter waarde van 2 miljard euro gepresenteerd. Dat moet de werkloosheid terugdringen en ervoor zorgen dat de Franse economie aanhaakt bij de snel groeiende wereldeconomie. President François Hollande rept van een economische en sociale noodstand in zijn land.

Steunpakket niet meer verwacht

Toch zijn de aangekondigde maatregelen betrekkelijk bescheiden en Hollande onderstreepte dat er niet aan de 35-urige werkweek wordt getornd. Sinds de terroristische aanslagen van november vorig jaar is in Frankrijk de noodtoestand van kracht. Maatregelen om de economie een steuntje in de rug te geven, bleven lang uit en komen enigszins als een verrassing.

Focus op werkloosheid

Het vandaag gepresenteerde pakket voorziet onder andere in opleiding van een half miljoen werklozen. Verder wordt de beroepsbegeleidende leerweg uitgebreid, terwijl kleine bedrijven hulp krijgen bij het aannemen van jongeren. Frankrijk kampt al jaren met een werkloosheid van rond de 10 procent. Ook heeft de regering van Hollande moeite om de stagnerende economie een boost te geven.

Economische transformatie

Ook wees Hollande op een koerswijziging van de arbeidsvriendelijke economie. Daarbij doelt Hollande op een economie die meer gericht is op het wereldwijde web en bovendien flexibeler en mondialer is. De maatregelen bestaan onder andere uit het loslaten van de rigide regels inzake de werktijden. Ook kunnen kleine ondernemingen rekenen op een bonus van 2.000 euro voor het aannemen van jongeren.

Boven EU gemiddelde

Frankrijk financiert het pakket maatregelen met bezuinigingen. Eind vorig jaar zaten circa drie miljoen Fransen zonder werk, wat overeenkomt met 10.1 procent. In de Europese Unie bedraagt de gemiddelde werkloosheid 9.1 procent, ten opzichte van 10.5 procent in de eurozone. In de laatste maand van vorig jaar liep de Franse werkloosheid op tot 10.6 procent, zo blijkt uit ramingen.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Hollande: economische en sociale noodtoestand in Frankrijk' bijdraagt aan uw kennis.