Topeconomen verwachten geen stijging Britse rente

03-01-2014 12:00
Het is onwaarschijnlijk dat de rentetarieven in het Verenigd Koninkrijk dit jaar stijgen, zo blijkt uit een enquête onder topeconomen. Een overweldigende meerderheid, 93% van de geënquêteerde economen, rekent eind dit jaar op eenzelfde rentetarief (0.5%). Meer dan de helft verwacht de eerste stijging in de tweede helft van 2015

Dit jaar al hogere rentetarieven?

Meer dan 40% verwacht dat de werkloosheid dit jaar zal dalen tot 7%, ten opzichte van 7.4% nu. Twee-derde denkt dat loonstijgingen dit jaar de inflatie zullen overstijgen. Sommige marktvolgers suggereren dat de Bank of England de rente dit jaar al moet verhogen als gevolg van de recente stijgingen van huizenprijzen. De meerderheid van de geënquêteerde economen is het niet eens met die verwachting.

2015 of 2016

Bijna 80% denkt dat de rentetarieven in 2015 zullen stijgen, waarbij 15% pas in 2016 stijgingen verwacht. Slechts 7% van de ondervraagde economen denkt dat de rente dit jaar al stijgt. De Britse centrale bank beschouwt het werkloosheidspercentage van 7% als cruciaal voor wat betreft renteverhogingen.

Cruciaal werkloosheidspercentage

De enquête laat zien dat er over het werkloosheidpercentage minder consensus is dan over de rentetarieven. Meer dan 40% verwacht dat de werkloosheid dit jaar al zal dalen tot 7%, terwijl precies 50% denkt dat pas in 2015 het werkloosheidpercentage de cruciale 7% zal bereiken. Slechts 8% gaat er vanuit dat pas in 2016 de werkloosheid zal dalen tot 7%.

Goed jaar voor Britse woningmarkt

In de laatste maand van 2013 lag de gemiddelde prijs van een koopwoning 1.4% hoger, zo blijkt uit cijfers van de Nationwide Building Society. Daarmee bedroeg de gemiddelde prijs in december omgerekend €212.299. Vorig jaar stegen de Britse woningprijzen met meer dan 8%, mede als gevolg van de stijgende economische groei in het Verenigd Koninkrijk.

Meer vraag dan aanbod

Ondanks het goede jaar voor de Britse huizenmarkt, zijn de prijzen nog altijd 5% lager dan die van eind 2007. Ook blijft de verkoop van huizen nog altijd achter (ongeveer 25%) op de aantallen die werden gerealiseerd voordat de crisis toesloeg. Het aantal nieuwbouwwoningen ligt bijna 50% lager dan in 2007. Door de toegenomen vraag en het beperkte aanbod stijgen de prijzen van Britse woningen.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Topeconomen verwachten geen stijging Britse rente' bijdraagt aan uw kennis.