Groot Brittannie 47 miljoen rampenfonds VN

03-01-2011 15:01
Groot-Brittannië heeft €47 miljoen toegezegd aan het rampenfonds van de VN. Het fonds is opgericht om hulp te bieden in geval van natuurrampen. Met de bijdrage van Groot-Brittannië wordt tweederde van het tekort opgevuld. Dat tekort is ontstaan in een jaar waarin meer dan 260 miljoen mensen getroffen werden door natuurrampen. Andrew Mitchell, secretaris-generaal van de VN, heeft opgeroepen tot een beter gecoördineerde aanpak van rampen. Lord Ashdown rapporteert in 2011 over de Britse verantwoordelijkheid met betrekking tot natuurrampen.

Rampenfonds

Internationale hulp voor de twee grote rampen in 2010 kwam langzaam op gang en de coördinatie liet sterk te wensen over. Hiermee doelt men op de aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan. Hulp aan toekomstige rampen loopt gevaar door een gebrek aan steun voor het rampenfonds van de VN, volgens Mitchell. Het rampenfonds werd in 2010 ook aangewend om hulp te bieden aan enkele kleinere rampen. Zo werd er hulp geboden bij de uitbraak van mazelen in Lesotho en bij de loodvergiftiging in Nigeria.

Tsunami

Groot-Brittannië maakte de bijdrage op tweede kerstdag bekend. Die dag was het zes jaar geleden dat Azië getroffen werd door een tsunami. Het permanente fonds voor noodhulp werd na de tsunami opgezet. Het rampenfonds heeft te maken met een tekort. Volgens voorspellingen stijgt het aantal mensen dat door een ramp wordt getroffen van 250 miljoen tot 375 miljoen in 2015.

Doelmatigheid en effectiviteit

Het rapport van de voormalig leider van de Liberal Democrats richt zich op de doelmatigheid en effectiviteit van ontwikkelingshulp. Daarnaast richt het zich op hoe experts van het Department for International Development (DFID) het internationale systeem kunnen helpen verbeteren.

Groot-Brittannië

Het rapport is gericht op de coördinatie tussen de VN, humanitaire organisaties en de private sector. Het doel is dat Groot-Brittannië bijdraagt aan het verbeteren van de efficiency, effectiviteit en coördinatie. De manier van hulpverlening wordt onderzocht om te verzekeren dat het juiste materiaal op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar is. Ook richt het rapport zich op afstemming tussen het DFID en andere ministeries. Ten slotte richt het rapport zich ook op optimalisatie van het gebruik van nieuwe technologieën.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Groot Brittannie 47 miljoen rampenfonds VN' bijdraagt aan uw kennis.