Groei Duitse economie in 2010

12-01-2011 14:37
De Duitse economie heeft zich in 2010 sterk hersteld. Uit cijfers van het federaal bureau voor de statistiek blijkt dat de Duitse economie vorig jaar met 3.6% groeide. De ontwikkeling van de Duitse economie staat in schril contrast met de meeste Europese economieën. Veel EU landen kampen met stagnerende groei of een zeer beperkte groei.

Duitse economie

Het groeipercentage van het Duits bruto binnenlands product (BBP) is het hoogst sinds de eenwording in 1990. De sterke groei is vooral het gevolg van het herstel van de export. Ook de binnenlandse vraag nam sterk toe. De grootste economie van Europa kromp in 2009 met 4.7%. Dat was de slechtste prestatie sinds de Tweewereldoorlog.

Binnenlandse vraag

De export vanuit Duitsland steeg in 2010 met 14.2%, nadat het in 2009% met 14.3% daalde. Duitsland is na China de grootste exporteur ter wereld. Het federaal bureau voor de statistiek verklaarde: “Het meest opvallende van de economische groei in 2010 was het feit dat deze niet alleen gebaseerd was op buitenlandse handel maar ook op binnenlandse vraag.”

Consumentenuitgaven

Investeringen in machines en apparatuur namen vorig jaar met 9.4% toe ten opzichte van een daling van 22.6% in 2009. Consumentenuitgaven stegen met 0.5% in vergelijking tot een daling van 0.2% in 2009. De import steeg met 13% ten opzichte van een daling van 9.4% in het jaar daarvoor.

Eurozone

Duitsland is de grote aanjager van het broos herstel van de eurozone economie. Kleine economieën zoals die van Ierland, Griekenland en Portugal kampen met schuldproblemen. Uit cijfers blijkt verder dat het Duits begrotingstekort 3.5% van het BBP bedraagt. Dat betekent dat voor het eerst in vijf jaar het Duits begrotingstekort niet aan de EU-eis van 3% voldoet.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Groei Duitse economie in 2010' bijdraagt aan uw kennis.