Detailhandelsverkoop eurozone stagneert in december

04-02-2010 15:09
De detailhandelsverkoop is aan het einde van 2009 gestagneerd en consumenten hebben hun bestedingen teruggeschroefd ondanks de vakantieperiode. Het volume van de detailhandel is in december niet veranderd ten opzichte van november, volgens de laatste cijfers van Eurostat, terwijl een toename van 0.4% was voorspeld. De daling op maandbasis voor november is bijgesteld tot 0.5% ten opzichte van 1.2%. Op jaarbasis is de verkoop 1.6% afgenomen, wat minder is dan de gecorrigeerde daling van 2% in november en ook minder dan de verwachte daling van 2.4%.

Consumentenvertrouwen

Als reactie op de cijfers zei Jennifer McKeown, econoom voor Capital Economics, dat het herstellend consumentenvertrouwen, de toegenomen spaargelden en lage inflatie positieve signalen voor consumenten zijn. Maar doordat de werkloosheid blijft stijgen is het wellicht niet realistisch om een sterke verbetering van het consumentenvertrouwen te verwachten, volgens de econoom.

Detailhandel

De verkoop in de voedsel-, drank- en tabakssector is met 0.3% gestegen, terwijl de non-food sector een daling liet zien van 0.2%. De detailhandel is in twaalf EU lidstaten toegenomen en in zeven lidstaten gedaald. De grootste stijging op maandbasis werd genoteerd in Oostenrijk, gevolgd door Frankrijk. De grootste dalingen werden gesignaleerd in Roemenië, Malta en Portugal.

Consumptie

Het algemene beeld blijft dat de totale consumptie in de eurozone zeer beperkt wordt en er zijn weinig signalen dat huishoudbestedingen sterk verbeteren, zo zei Colin Ellis Europese econoom voor Daiwa Capital Markets Europe. Voorspeld wordt dat consumptie beperkt zal bijdragen aan de totale BBP groei, zo stelde de econoom.

Detailhandels verkoop

In de 27 landen van de Europese Unie (EU27) is de totale detailhandels verkoop in december 0.1% gedaald op maandbasis, ten opzichte van een gecorrigeerde 0.5% daling in november. De verkoop was in december 2009 1% minder dan in december 2008. Het gemiddelde volume van de detailhandel index voor 2009 is 2.3% afgenomen in de eurozone en 1.7% in de EU27.

Consumentenbestedingen

Volgens Martin van Vliet, econoom voor ING Bank, zijn de totale consumentenbestedingen op de nationale rekeningen licht toegenomen in het vierde kwartaal. Volgens de econoom zijn veel consumenten nog altijd bezorgd over een mogelijk baanverlies en over mogelijke fiscale contractie.

Herstel eurozone

Uit een onderzoek, uitgevoerd door Markit Economics, is gebleken dat het herstel in de eurozone in de private sector in januari is afgezwakt. De ‘composite output index’, een gewogen gemiddelde van de productie index en inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone, is in januari gedaald tot 53.7 in vergelijking tot de hoogste waarde in 26 maanden in december van 54.2.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Detailhandelsverkoop eurozone stagneert in december' bijdraagt aan uw kennis.