Britse economie staat voor lastig decennium

19-01-2010 17:01
De Britse economie heeft een decennium van schuld afgesloten en is begonnen aan een decennium dat in het teken staat van een lastige koerswijziging, zo blijkt uit de laatste kwartaalvoorspellingen door Ernst & Young ITEM Club vandaag. De Britse economie moet het besteden en lenen achter zich laten en zich richten op sparen en exporten, zo zei de denktank.

Bruto binnenlands product

De Item Club waarschuwde dat het BBP met pijn en moeite 1% zal groeien dit jaar, waarbij met name het eerste half jaar moeizaam zal zijn. Deze groeivoorspelling van 1% komt overeen met de herfstvoorspelling die in oktober werd gepubliceerd. De verlaging van de prijsverhogende belastingen, de sloopregeling en de ‘stamp duty holiday’ hadden een positief effect op bestedingen in 2009, maar hebben er voor gezorgd dat de economie in 2010 niet zal groeien. De denktank voorspelde een krimp van 4.8% voor 2009.

Energie en export

Nadat de economie in 2011 met 2.5% zal groeien, zal deze in 2012 met 3.1% groeien. Volgens de Item Club is het moeizaam herstel enorm afhankelijk van energie en export. In het rapport van afgelopen winter inzake economische voorspellingen, stelde de ITEM Club dat de groei ongeveer 10% zal bedragen in 2011 – 2012. De gedaalde wisselkoers zal een positief effect hebben, maar doordat de Britse export niet prijsgevoelig is zal de verschuiving richting buitenlandse markten vooral het gevolg zijn van een gebrek aan binnenlandse vraag.

Reëel beschikbaar inkomen

De beroepsbevolking heeft tijdens de recessie haar verantwoordelijkheid genomen door lagere salarisverhogingen en tijdelijk werk te accepteren. De denktank signaleerde dat het reëel beschikbaar inkomen afgelopen jaar met 3.7% is gestegen. Consumptie is gedaald met 3% en de spaarquote steeg met ongeveer 7.5%. Dit jaar is het positieve effect van verzwakte inflatie en rentekoersen niet meer aanwezig, waardoor het reëel beschikbaar inkomen gelijk zal blijven. Consumentenbestedingen zullen in 2010 met slechts 0.4% stijgen en mensen zullen hun spaargeld niet makkelijk kunnen vergroten.

Op eigen benen staan

Professor Peter Spencer, hoofd economisch adviseur van de Ernst & Young ITEM Club zei: “De economie moet nu op eigen benen staan.” De uitdaging ligt in het vervangen van het overheidslenen en de overheidsvraag door buitenlands inkomen en door het evenwicht in de economie op een meer duurzame manier te herstellen.

Woningmarkt

Voor wat betreft de woningmarkt zei de denktank dat de transacties beperkt zullen blijven en het einde van de ‘stamp duty holiday’ eind december zal de financiën van de mensen die voor het eerst een huis kopen vergroten. Als het slechte weer aanhoudt zal dat een negatief effect hebben op de bouwsector en de leveranciers.

Britse economie

Uit de recente prognose van het National Institute of Economic and Social Research blijkt dat de Britse economie in het laatste kwartaal van 2009 met 0.3% is gegroeid nadat het zes opeenvolgende kwartalen was gekrompen. Voor heel 2009 had de denktank een krimp van 4.8% voorspeld. Dat is een grotere krimp dan in de jaren van de Grote Depressie en het is de grootste krimp sinds 1921.
Het bureau voor nationale statistieken zal de cijfers inzake het bruto binnenlands product van het vierde kwartaal 26 januari publiceren. Volgens officiële cijfers is de Britse economie in het derde kwartaal 0.2% gekrompen.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Britse economie staat voor lastig decennium' bijdraagt aan uw kennis.