Aandelen stijgen door positieve winstrapporten en Nieuwe rapportageregels

26-10-2009 14:12
Tijdens de start van de handel van vandaag zijn aandelen licht gestegen, waarbij de belangrijkste gemiddelden opnieuw zijn gestegen na de dalingen van afgelopen week. De belangstelling voor het kopen van aandelen was vrij matig tijdens de vroege handel. De FSA maakte bekend dat de belangrijkste banken in het Verenigd Koninkrijk overeenstemming hebben bereikt over de nieuwe rapportageregels voor de financiële openbaarmaking.

Positieve winstrapporten

Energie aandelen hebben het best gepresteerd tijdens het begin van de handel van vandaag als gevolg van een stijging van de olieprijs. Aandelen inzake metaal, spoorwegtalud en halfgeleiders zijn ook gestegen tijdens de vroege handel, terwijl verliezen van aandelen van banken de potentiële groei van markten in het algemeen beperkten. De vroege stijgingen in de markten zijn deels te wijten aan de publicatie van sommige winstrapporten die beter waren dan verwacht.

Winstcijfers GLW

Het aandeel Corning (GLW), wereldleider in speciaal glas en keramiek, is gestegen tijdens het begin van de handelssessie nadat het bekendmaakte dat de winst in het derde kwartaal is gedaald, maar wel de verwachtingen overtrof. Met het oog op de toekomst verwacht het bedrijf dat de vraag naar LCD televisies groot zal blijven in het vierde kwartaal.

Verandering regels

Verder maakte HealthSouth (HLS) bekend dat de directie het bedrijf toestemming heeft gegeven om de regels te veranderen, waardoor de kosten van de campagne voor de verkiezing van directeuren, onder bepaalde voorwaarden, worden vergoed aan de aandeelhouders.

BBP cijfers

Sommige handelaren verkiezen een afwachtende houding met het oog op de naderende publicatie van het ‘advance rapport’ inzake de BBP cijfers van het derde kwartaal, alsmede sleutelrapporten inzake duurzame gebruiksgoederen orders, consumentenvertrouwen en de verkoop van nieuwe huizen.

Rapportageregels

De Financial Services Authority (FSA) inventariseert de opinie inzake de rapportageregels voor banken en andere kredietinstanties. Op voorstel van de FSA, hebben de belangrijkste banken overeenstemming bereikt over het implementeren van de regels in de eindrapporten van 2009.
Paul Sharma, directeur van FSA, ‘prudential policy’, zei: “Door het toepassen van deze regels in de jaarrekeningen verwacht de FSA dat bedrijven een aanzienlijke verbetering zullen realiseren in de kwaliteit en vergelijkbaarheid van openbaarmakingen.”
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Aandelen stijgen door positieve winstrapporten en Nieuwe rapportageregels' bijdraagt aan uw kennis.