Obama maakt nieuwe projecten economie bekend

08-06-2009 12:34
President Barack Obama heeft met het oog op het stimuleren van de economie aangegeven dat er nog een lange weg te gaan is en maakte 10 projecten bekend, gericht op het creëren en behouden van meer dan 600.000 banen, volgens de regering. Obama zei in een verklaring: “Onze maatstaf van verbetering is de verbetering die het Amerikaanse volk in het dagelijks leven ervaart. En zolang die verbetering stabiel en stevig is, gaan we verder vooruit”.

Effectiviteit stimuleren

De projecten zijn bedoeld om de effectiviteit te stimuleren van de stimulus maatregel ter waarde van $787 biljoen, die door Obama werd geïnitieerd en in februari werd goedgekeurd door het Congres. De projecten zullen de komende drie maanden een belangrijk onderdeel vormen van de herstelinspanningen en zullen vier keer zoveel banen creëren en behouden dan tijdens de eerste 100 dagen sinds dat de ‘rescue bill’ gelegaliseerd werd, volgens een nieuwsbericht van het Witte Huis.

Versneld herstel

De nieuwe projecten worden door de regering getypeerd als het begin van een ‘zomer van versneld herstel’ en bestaan uit nieuwe diensten aangeboden door gezondheidscentra in 50 staten, verbeteren van vliegvelden en snelweg locaties, werk aan nationale parken en medische faciliteiten voor veteranen. Ze zullen ook voorzien in het beschikbaar stellen van gelden voor scholen om meer leraren aan te nemen. Vertegenwoordigers van het Witte Huis verklaarden gisteren dat het afnemend aantal verloren arbeidsplaatsen een stimulans vormt. Tijdens de vorige maand zijn 345.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan; minder dan verwacht werd en het laagste aantal sinds september, zo blijkt uit het rapport van de Department of Labor van 5 juni.

Stijgende werkloosheid

Niettemin is de werkloosheid gestegen tot 9.4%, terwijl de regering was uitgegaan van 8% toen de regering het Congres onder druk zette om de ‘American Recovery and Reinvestment Act’ te legaliseren. “Hopelijk is dit een teken dat het verbetert,” zei David Axelrod, senior adviseur van Obama, gisteren tegen CNN. “Ondanks dat het de nodige tijd zal kosten om deze werkloosheidscijfers te verbeteren en ondanks dat de prikkel om de groeiende werkloosheid volledig te beëindigen en te verlagen nog op zich laat wachten, voelt het alsof we vooruitgang boeken.”
Volgens vicepresident Joe Biden is er in de eerste 100 dagen van de ‘Recovery Act’ een goede basis gelegd.

Aangewende gelden

Gedurende de drie maanden na het goedkeuren van het stimulus plan van Obama door het democratisch geleide Congres, heeft de regering ongeveer 11% van de ‘emergency stimulus funds’ aangewend, wat blijkt uit een voortgangsrapport dat 13 mei werd gepubliceerd door het bureau van Biden.
Volgens de regering zal tegen het einde van het volgend fiscaal jaar ongeveer 70% van het geld gebruikt zijn; minder dan de 75% die door vertegenwoordigers van het Witte Huis in februari werd becijferd. Biden sprak van “aanzienlijke vooruitgang,” en benadrukte in het rapport van mei dat de meeste programma’s en projecten voorlopen op schema en de budgetten niet overschrijden. Het stimulus plan heeft geleid tot 150.000 gecreëerde of behouden banen in de eerste drie maanden, volgens het rapport.

Nieuwe plannen

De 10 nieuwe plannen, die gefinancierd zullen worden door de stimulus gelden, bestaan uit het inhuren of behouden van ongeveer 5.000 wetshandhaving ambtenaren, het creëren van 200 nieuwe afval- en watersystemen in buitengebieden, het scheppen van 125.000 vakantiebanen voor jongeren en het initiëren van 2.300 bouw- en rehabilitatieprojecten op militaire locaties, volgens de regering.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Obama maakt nieuwe projecten economie bekend' bijdraagt aan uw kennis.