Inflatie Verenigd Koninkrijk daalt tot laagste niveau sinds 2008

19-05-2009 08:30
De inflatie op jaarbasis in het Verenigd Koninkrijk is in april verder gedaald dan werd verwacht, tot het laagste niveau sinds januari 2008, als gevolg van matigende prijsdruk nadat de economie in de ergste recessie sinds 1979 terecht is gekomen. Dinsdag heeft de Office for National Statistics de inflatie van april van 2.3% op jaarbasis bekend gemaakt, ten opzichte van 2.9% een maand eerder. Het percentage op jaarbasis is lager dan de verwachte 2.4% en bevindt zich op het laagste niveau sinds januari 2008 toen het 2.2% bedroeg.

Consumentenprijzen zijn op maandbasis met 0.2% gestegen, wat minder is dan de verwachte stijging van 0.4%. Kerninflatie sluit energie-, voedingsmiddelen-, alcohol- en tabaksprijzen uit en is gedaald van 1.7% tot 1.5%. Dit is het laagste niveau sinds januari 2009.

De grootste neerwaartse druk op het jaarpercentage van de consumentenprijsindex kwam van huisvesting- en huishouddiensten. Dit is vooral het gevolg van elektriciteit- en gasrekeningen die dit jaar zijn gedaald. Voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken hebben ook een neerwaartse druk uitgeoefend op het jaarpercentage.
Aan de andere kant, een grote opwaartse druk is uitgeoefend door transportkosten als gevolg van de aankoop van voertuigen, brandstof/ smeermiddelen en luchttransport. Een andere categorie die opwaartse druk heeft uitgeoefend was communicatie.

De detailhandelsprijsindex is in april gestegen tot 211.5 ten opzichte van 211.3 een maand eerder, wat op maandbasis een stijging van 0.1% betekent. Ondertussen zijn detailhandelsprijzen 1.2% gedaald op jaarbasis ten opzichte van een daling van 0.4% in maart. Dit is het laagste niveau sinds de officiële reeks die in juni 1948 begon. Economen hadden gerekend op een maandelijkse stijging van 0.2% en een daling op jaarbasis van 1.1%.

De index, exclusief hypotheekkosten, is op jaarbasis met 1.7% gestegen, minder dan de stijging van 2.2% in de vorige maand. Het percentage heeft het laagste niveau sinds juni 2002 bereikt.

De belangrijkste factoren die de consumentenprijsindex beïnvloeden hebben ook de detailhandelsprijsindex beïnvloed. Verder was er een flinke neerwaartse druk vanuit de huizenmarkt waar het grootste effect veroorzaakt werd door de hypotheekkosten, gevolgd door de daling van de bankrente in maart van een half procent van 1% tot 0.5%. De bankrente bevindt zich nu op het laagste niveau sinds de oprichting van de centrale bank in 1694.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Inflatie Verenigd Koninkrijk daalt tot laagste niveau sinds 2008' bijdraagt aan uw kennis.