Forse stijging sigarettenprijzen impuls voor kerninflatie

15-05-2009 13:01
Dalende energieprijzen hebben een nieuwe stijging in sigarettenprijzen in april gefrustreerd, waardoor de Amerikaanse consumentenprijsindex gelijk bleef, volgens het rapport van de Labor Department van vandaag. Met energieprijzen gedaald met 20% in april 2008 is de consumentenprijsindex in de laatste twaalf maanden met 0.7% gedaald; de grootste daling sinds 1955. De daling in de consumentenprijsindex heeft de bezorgdheid van de Federal Reserve en onder economen inzake deflatie in de VS vergroot.

Kerninflatie, exclusief fluctuerende voedsel- en energieprijzen, is niet gedaald en is de afgelopen vier maanden gestegen; in april met 0.3%; de grootste stijging sinds juli.

De kern CPI is in april gestimuleerd door een stijging van 9.3% in tabaksprijzen door een nieuwe federale accijns ter financiering van de gezondheidszorg voor kinderen.

De CPI exclusief tabak is in april 0.1% gedaald terwijl de kern CPI 0.1% is gestegen. Volgens economen blijft deflatie een gevaar en volgens David Greenlaw, econoom voor Morgan Stanley, zal de kerninflatie begin volgend jaar dalen tot onder 1% op jaarbasis.

In het afgelopen jaar, is de kern CPI, die breed gevolgd wordt omdat het mogelijk een beter beeld geeft wat betreft toekomstige inflatie dan de meer fluctuerende CPI, is met 1.9% gestegen. De kern CPI exclusief tabak is in het afgelopen jaar met 1.6% gestegen.

Inflatie was hoger dan verwacht in april. Uit onderzoek van MarketWatch onder economen is een 0.1% daling van de CPI en een 0.1% stijging van de basisrente naar voren gekomen.
Met ongewijzigde consumentenprijzen in april en de gemiddelde salarissen stijgend met 0.1%, zijn ‘real weekly earnings’ in april met 0.1% gestegen en sinds april 2008 met 2.6% omhoog gegaan.

In een afzonderlijk rapport, heeft de New York Federal Reserve Bank verklaard dat productie in de regio is verslechterd. De Empire State index is van -14.7 gestegen tot -4.6. Elke waarde onder nul geeft aan dat voorwaarden verslechteren.

Verder is de industriële productie in april met 0.5% gedaald, met capaciteitsgebruik dalend tot een recordlaagte van 69.1%. Nutteloze capaciteit verhoogt de deflatiedruk.

Tenslotte, consumenten sentiment is in mei langzaam verbeterd doordat consumenten hoopvoller zijn over de toekomstige economische voorwaarden, wat blijkt uit een onderzoek door de University of Michigan and Reuters onder consumenten.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Forse stijging sigarettenprijzen impuls voor kerninflatie' bijdraagt aan uw kennis.