Pond stijgt door nieuws Barclays over toename woningkredieten

26-01-2009 11:03
De pond is gestegen tot 1.3840 als gevolg van het positieve nieuws van Barclays waardoor ook het aantal woningkredieten is gestegen. De Britse bank heeft een afschrijving van £8 biljoen bekend gemaakt en aangegeven geen gebruik te hoeven maken van de overheidfondsen. Door de winsten van 2008 is de Britse bank in staat om de storm, die er voor heeft gezorgd dat de aandelen met 30% zijn gedaald, het hoofd te bieden. De bekendmaking van de BBA (British Bankers' Association) heeft de pond verder gestimuleerd. Mogelijk stabiliseert de huizenmarkt als gevolg van de toename van het aantal woningkredieten van 17,300 in november tot het huidige aantal van 22,051.

Na de recente problemen van de Royal Bank of Scotland is het positieve nieuws van Barclays van harte welkom voor handelaren omdat het een indicatie kan zijn dat niet de gehele bankensector een reddingsplan nodig heeft. Mogelijk wordt de pond verder gestimuleerd als de Bank of England het matigingsbeleid onderbreekt zoals de ECB waarschijnlijk zal besluiten tijdens de volgende bijeenkomst. De detailhandelsverkoop in Groot Brittannië is met 2.4% gestegen en dit kan een teken zijn dat de economie aan het begin staat van een herstel. Echter, de economie verslechtert verder, de problemen in de bankensector zijn nog lang niet voorbij en juist daarom verwacht de markt dat de centrale bank de rente nogmaals zal verlagen waardoor elk ‘upside potential’ wordt verlaagd.

De Europese munteenheid kan, voordat het op weerstand stuit, een niveau van 1.2988 bereiken terwijl de verwachte renteverlaging de euro heeft gestimuleerd. Het psychologische niveau van 1.3000 dat de euro had geprikkeld lijkt voor weerstand te zorgen waardoor de euro vanaf dat niveau mogelijk zakt. De euro wordt mogelijk verder geprikkeld als de Duitse IFO van morgen een lichte verbetering laat zien, terwijl de dollar voor het belangrijkste risico evenement zorgt.

Het rapport inzake de huizenverkoop zal het belangrijkste evenement zijn op de mondiale economische kalender. Om die reden kan het rapport belangrijke volatiliteit creëren en een nieuw record van 4.40 miljoen wordt verwacht. Een verdere verslechtering van de huizenmarkt zal de ongerustheid over banken die meer verliezen lijden en extra overheidssteun nodig hebben doen toenemen. Ofschoon verwacht wordt dat de nieuwe regering een nieuw reddingsplan voor het bankensysteem zal samenstellen dreigt de politieke oppositie de implementatie te vertragen. Om die reden zullen handelaren mogelijk voorzichtig blijven waardoor de dollar gestimuleerd zou kunnen worden.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Pond stijgt door nieuws Barclays over toename woningkredieten' bijdraagt aan uw kennis.