SNB verlaagt rente en Dollar verzwakt door onzekerheid reddingsplan auto industrie

11-12-2008 16:12
De Swiss National Bank (SNB) heeft de benchmark rente verlaagd tot 0,5 %. Deze verlaging met 50 basispunten komt overeen met de verwachtingen van de analisten. De bank constateert verbeteringen in de inflatievooruitzichten en verwacht voor 2009 een negatieve groei van 0,5 tot 1 procent. De SNB ging rigoureus te werk bij het versoepelen van het monetair beleid en het zal wellicht de eerste Europese centrale bank zijn die de rente verlaagt tot nul procent als het doorgaat met het verlagen van de rente.

Renteverlaging ter stimulering van de export


Het bruto binnenlands product van Zwitserland bestaat voor meer dan 50% uit export. Het verlagen van de rente leidt doorgaans tot een verzwakking van de munteenheid. Hierdoor wordt de export voor het buitenland goedkoper waardoor deze kan toenemen.

Als de rente in de buurt van nul procent komt kunnen beleidsmakers worden gedwongen om andere maatregelen te nemen om de economie te stimuleren en om te voorkomen dat de recessie doorzet. Mogelijke maatregelen die de centrale bank kan nemen zijn: directe interventie, de export stimuleren door verkoop van Franken of obligaties kopen om geld rechtstreeks in het systeem te pompen en rente laag te houden.

Dollar en reddingsplans auto-industrie


De Dollar verzwakte ten opzichte van de Euro en de Japanse Yen doordat de onzekerheid over de toekomst van de auto-industrie toenam. De Dollar daalde ook ten opzichte van de Zwitserse Franc op Aziatische markten ondanks de speculaties over de renteverlaging door de SNB.

De House of Representatives ging uiteindelijk akkoord met het voorstel om een reddingslening te verstrekken aan de auto-industrie. Het voorstel moet echter nog worden goedgekeurd door de Senaat waarvan wordt verwacht dat er meer Republikeinen het voorstel zullen afkeuren en dat zelfs de Democraten verdeeld zullen zijn.

De drie grote autoproducenten van de VS, General Motors, Chrysler en Ford, pleiten voor een lening van de regering om de liquiditeit veilig te stellen in de komende maanden. Ze wijten de forse daling van de verkoop aan de recente krapte op de kredietmarkt waardoor de winsten aanmerkelijk lager zijn. Hierdoor komt het gevaar van faillissement steeds dichterbij.

Martin Feldstein, economieprofessor aan de Harvard University en lid van het NBER (National Bureau of Economic Research), dat cycli in de Amerikaanse economie vaststelt, is van mening dat de wetgeving niet de kern van de problemen van de drie autoproducenten vormt. In een interview met Bloomberg geeft hij aan dat deze autoproducenten door de hoge lonen en andere ongeschikte overeenkomsten met werknemers vakbonden niet zo concurrerend zijn als andere onderdelen van de Amerikaanse auto-industrie.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'SNB verlaagt rente en Dollar verzwakt door onzekerheid reddingsplan auto industrie' bijdraagt aan uw kennis.