ECB en BOE verlagen rentepercentages tot historische niveaus

12-12-2008 12:30
De centrale banken in Europa verlaagden de benchmark rentepercentages. De Europese Centrale Bank verlaagt de rente met 75 basispunten tot 2,5 procent. Het betreft de meest rigoureuze maatregel in het tienjarig bestaan van de Europese Centrale Bank. The Bank of Engeland stelde voor om de rente met 100 basispunten te verlagen tot 2,00 procent; het laagste niveau sinds 1951. De kredietmarkten vertonen enige verbetering en op dit moment is het vooral de angst voor deflatie die beleidsmakers dwingt om geld in het systeem te blijven pompen. Wereldwijd gaan de rentepercentages richting het nulpunt en wellicht zullen nieuwe maatregelen worden gebruikt om de groei te stimuleren.

ECB wellicht nog steeds te laat


Hoewel de verlaging van vandaag door de ECB agressief lijkt, heeft de Eurozone nog altijd het hoogste rentepercentage van de G-7 leden. Op het moment dat recente cijfers suggereren dat de Europese economie niet aantrekt vertraagt de economische groei wereldwijd meer en meer.
De werkeloosheid neemt toe, de inflatie is sterk gedaald en productie- en servicesectoren krimpen verder in. Sommige analisten zijn van mening dat de ECB duidelijk achter de feiten aanliep door de onwelwillendheid ten opzichte van het, in hetzelfde tempo als de andere centrale banken, versoepelen van het monetair beleid.
Volgens het IMF kunnen alle belangrijke economieën voor het eerst sinds de Tweedewereldoorlog gezamenlijk in recessie raken. Amerika, Duitsland en Japan zijn officieel in recessie terwijl het groeitempo in opkomende economieën zoals China en India aanmerkelijk vertraagt.

Bewaar middelen tot ze nodig zijn


De prijsdruk blijft voor verlichting zorgen maar dit gaat ten koste van de economische groei die hierdoor sterk vertraagt. Afgelopen week bleek uit een rapport dat de inflatie in de Eurozone daalde van 3,2 tot 2,1 procent. Deze daling biedt wellicht ruimte voor een verdere verlaging van de rente.

Tegelijkertijd hebben sommige Europese Centrale Banken nog twijfels over de doeltreffendheid van zulke forse maatregelen: Het kan leiden tot paniek en tot een negatief effect op het marktsentiment of tenminste er voor zorgen dat de beleidsmakers geen instrumenten meer hebben als de verslechtering langer aanhoudt dan wordt voorspeld.

De reactie vandaag van Jean Claude Trichet, de president van de Europese Centrale Bank, illustreert wellicht die controversie. Op de persconferentie na het tariefbesluit verklaarde hij geen opties te willen verliezen als gevolg van het verlagen van het tarief tot ‘te lage’ niveaus.

Wachtend op echte effecten


Valutareacties toonden aan hoe evenwichtig de markt is. Vóór de mededelingen over de renteverlaging daalde zowel de Pond als de Euro ten opzichte van de Dollar en de Japanse Yen, terwijl direct na het nieuws over de renteverlaging beide valuta direct stegen, voor de bekendmaking van de cijfers uit de VS.

Na een periode van extreme veranderlijkheid lijken de markten de effecten van de recente maatregelen af te wachten. De verslechterende arbeidsmarkt in de VS werd afgelopen week geïllustreerd door een verdere toename van de aanvragen voor een werkloosheidsverzekering. In oktober bestond er onzekerheid over de toekomst van de auto-industrie en de mogelijkheid tot lenen bij de overheid. In deze maand daalde het aantal productieorders met 5,1 procent.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'ECB en BOE verlagen rentepercentages tot historische niveaus' bijdraagt aan uw kennis.