Onze economie, nu en in de nabije toekomst

17-11-2008 10:11
Waar je ook kijkt, zijn de macro-economische kengetallen erg zwak. Naar onze mening zal deze trend niet veranderen met de kengetallen die in de nabije toekomst - de komende weken of misschien zelfs maanden - gepubliceerd zullen worden. In de VS is de groei van consumentenbestedingen vertraagd, terwijl in Europa het BBP naar verwachting zal dalen in het 3e kwartaal en dat is dan voor het tweede kwartaal op rij, met nog meer verslechtering in het vooruitzicht.

Recessie


Alle grote economieën in de wereld lijken al in een recessie te zijn beland of zitten er tegen aan te hikken, terwijl de opkomende economieën een afname van hun groei verwachten in de nabije toekomst. Dit betekent dat, zelfs indien de geleidelijke versoepeling van de financieringsmarkten blijvend is, het bereik van de problematische activa nog groter wordt. De afname van in hefboomwerkingen? en de risicoaversie blijven stevig onder druk, het handelsverkeer zal dus uitermate wisselvallig blijven in een neerwaartse spiraal.

Negatieve groeicijfers


Zelfs al lijkt de markt niet in een scenario van depressie te verkeren, zijn veel analisten? het er toch over eens dat we getuige zijn van bredere en meer diepgaande recessie in de VS dan we ooit in de afgelopen 25 jaar hebben waargenomen. In onze opinie zullen andere geavanceerde economieën (Europa, Engeland, Japan) minder ernstige gevolgen ondervinden van deze economische laagconjunctuur, maar zal het toch worden geconfronteerd met negatieve groeicijfers (zo is juist vandaag bekend gemaakt dat Japan formeel in een – weliswaar nog lichte - recessie verkeert). Ter beperking van de omvang van de recessie, verwachten wij meer maatregelen om de groei te ondersteunen.

Wij van Forexbroker.nl zijn van mening dat de huidige monetaire versoepeling (renteverlaging) nog veel verder kan gaan: de VS (momenteel 1,00%) Knip? nog eens 25 - 50 basispunten, BOE (momenteel 3,00%) is nooit onder 2,00 %gedoken in het verleden, maar de markt zal er toch zeker aan blijven trekken; de ECB (momenteel 3,00%) moet haar rente halveren tegen het einde van het jaar of in het begin van ‘t voorjaar van 2009.

Behoud van de reële rente


Het doel van de belangrijkste centrale banken lijkt te zijn dat ze de reële rente willen behouden in deze slechte economische tijden. Maar in een omgeving gekenmerkt door een beperkte trek in zowel het lenen als uitlenen van geld, is de efficiëntie en de macht van monetaire beleid veel beperkter dan normaal. Dit betekent dat het combineren van enerzijds een versoepeling van het monetaire beleid met anderzijds nieuwe fiscale stimuli nodig lijkt om de verwachte daling van de groei af te kunnen wenden. Het lijkt er vooralsnog op dat het Amerikaanse monetaire beleid vooruitloopt op dat van Europa met de uitvoering van dit soort initiatieven. Er is ons een omvangrijk plan in het vooruitzicht gesteld door de Obama-regering en daarvan zal de komende weken meer informatie over naar buiten komen. Als de gebeurtenissen van de afgelopen weken een indicatie zijn, dan zal de markt negatief reageren op een verhoging van de uitgaven.

Als er in Europa al sprake is van initiatieven, dan is de omvang ervan te beperkt en zijn deze erg gericht op specifieke sectoren of groepen van mensen die bijzonder zwaar getroffen zijn door de crisis. China heeft onlangs een omvangrijk plan aangekondigd dat de economie flinke impulsen moet geven maar dat vooral China zal helpen en voor de rest weinig effect zal hebben om te voorkomen dat de economie van de rest van de wereld inzinkt.

Forex Voorspellingen: de volatiliteit


De volatiliteit zal hoog blijven, door de nu geldende beperkingen in de liquiditeit (minimale bied- en laatkoersen in de interbancaire markt) en ook door het vele gebrek aan "grote posities". De belangrijkste drijfveren van de markten deze week zullen blijven: de afbouw van de eventuele lange termijn posities, de risicoaversie (bij de verkoop van carry-handel) en het heractiveren van beleid (posities gericht op de verkoop door centrale banken want deze hebben nog genoeg in huis). Voor de Forex markt, betekent dit dat zowel de USD als JPY goed moeten presteren. De EUR/JPY en GBP/JPY zullen uitermate wisselvallig blijven. De BOJ heeft verklaard dat zij niet zal ingrijpen als de USD / JPY 80.00 bereikt.

De valutaparen die aan de drijvende kracht op de markt zullen voldoen zijn de AUD en NZD. Beide hebben hoge rentepercentages die inmiddels aanzienlijk zijn gedaald, maar we denken toch dat er meer vanaf kan.

Het RBA verraste de markt met een verlaging van 75 basispunten, maar desondanks zullen de markten de druk op de valuta houden als gevolg van alle hedge funds die ter afsluiting van hun long-posities hun intrede hebben genomen in valutaposities. In ons advies kan de AUD en NZD worden verhandeld onder de 50 en 43. Naar onze mening dient er een short-positie te worden genomen na een belangrijke rally of wanneer het niveau van AUD / USD boven de 70 reikt, of indien 74 wordt bereikt dat niveau wordt ook aanbevolen?.

Ook wij zijn van mening dat NZD / USD moeten worden verkocht na elke rally en op het niveau van 60 en 62.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Onze economie, nu en in de nabije toekomst' bijdraagt aan uw kennis.