Japan in recessie

22-11-2008 15:18
Ondanks het feit dat de marktverwachting uitging van een gelijkblijvende economie is de Japanse economie in het derde kwartaal van 2008 0,1% kwartaal-op-kwartaal gekrompen. Hierboven op kwam de teleurstellende en in negatieve zin bijgestelde BBP groei over het tweede kwartaal van dit jaar, die van -0,7% daalde naar -0,9%. Het inkrimpen van de economie, gecombineerd met twee opeenvolgende kwartalen van een neerwaartse bijstelling van de groei brengt de Japanse economie volgens de voorwaarden van de technische definitie in een recessie. Jan Lambregts, Azië econoom in Japan, analyseerde de verschillende onderdelen en componenten die hebben geleid tot het uiteindelijke groeicijfer en merkte op dat zowel de particuliere consumptie verassend gelijk was gebleven (met een cijfer van +0,2%), evenals de investeringen op de woningmarkt (met een cijfer van +0,1%). Met deze cijfers is te concluderen dat een sterke afname van bedrijfsinvesteringen (-0,3%) en de sterke afname van het netto aantal exporten (dat genoteerd staat op -0,2%) ervoor gezorgd hebben dat de economie op een negatieve manier werd beïnvloed.

Geen reden tot pessimisme


Ondanks de verzwakking van de economie die Japan in de jaren ’90 opliep is er op dit moment geen reden om pessimistisch te zijn. Sinds de jaren ’90 is de Japanse bedrijvensector aantoonbaar geherstructureerd en daarmee aanzienlijk sterker en gezonder gemaakt, waardoor Japanse bedrijven op dit moment inmiddels tegen een stootje kunnen en nu, ten opzichte van de jaren ’90, beter opgewassen zijn tegen een kredietcrisis die wereldwijd voor economische problemen zorgt. In dit licht zullen eventuele vergelijkingen met het afgelopen decennium niet heel erg relevant zijn. Ondanks het feit dat ook Japan deze dans van wereldwijde en gelijktijdige recessie niet kan ontspringen heeft het land op dit moment een overwegend goede positie om de crisis en de op handen zijnde recessie te overbruggen.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'Japan in recessie' bijdraagt aan uw kennis.