De kredietcrisis en de huizenmarkt

24-10-2008 15:21
De Nederlandse huizenmarkt gaat flink gebukt onder de huidige kredietcrisis. De huizenprijzen zijn het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds 1990 gedaald, terwijl huizen langer te koop blijven staan. Maar in hoeverre heeft de kredietcrisis dan invloed op de huizenmarkt? Wat betekend de kredietcrisis voor de huizenbouw en de verkoop van huizen? En wat voor invloed zal de kredietcrisis op de huizenmarkt de komende jaren hebben?

Huizenbouw holt achteruit door kredietcrisis


De huizenbouw lijkt niet aan de kredietcrisis te ontkomen, de levering van nieuwe woningen aan de huizenmarkt dreigt stil te vallen en steeds meer bouwplannen worden geannuleerd of op de lange baan geschoven. “Ook legt de kredietcrisis in combinatie met een opeenstapeling van ongelukkige overheidsmaatregelen de bouw van nieuwe woningen lam”. Dat zegt Jim Schuyt, voorzitter van De Alliantie, één van de grootste woningcorporaties in Nederland, in de Volkskrant. Het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie heeft voor 2008, 80.000 huizen begroot die in Nederland op de huizenmarkt terecht moeten komen, maar volgens voorzitter Schuyt valt dat minimaal 20.000 woningen lager uit. Eén van de oorzaken is de liquiditeit van de corporaties, want het is namelijk veel moeilijker voor bouwbedrijven door de kredietcrisis en de daarmee gepaarde verhoging van toeslagen en rentes op kredieten om de financiering rond te krijgen voor nieuwbouwprojecten.

Het effect van de kredietcrisis op het gedrag van de consument


Berichten dat een hypotheek afsluiten steeds moeilijker wordt vanwege de overgewaaide kredietcrisis uit de VS kloppen niet, aldus banken en hypotheekadviseurs in de Haarlemmermeer. ,,Alles wordt aangedikt en mensen worden bang gemaakt'', vindt Jan de Groot, hypotheekadviseur bij Huis & Hypotheek in Hoofddorp. Vorige week berichtten verschillende media dat het door de kredietcrisis steeds moeilijker wordt om een hypotheek af te sluiten, omdat Nederlandse banken steeds voorzichtiger worden met het uitlenen van geld. De inkomenstoetsing zou strenger worden toegepast. Waar vroeger vijf, zes of zeven keer het inkomen werd gefinancierd, wordt in deze onzekere tijden strikt een hypotheekmaximum van 4,5 keer het inkomen aangehouden. Met name voor starters is het moeilijker om de huizenmarkt op te komen. Ook de doorstroom op de huizenmarkt zou zijn veranderd door de kredietcrisis: “mensen kopen minder snel een nieuw huis, zonder hun bestaande huis verkocht te hebben.” Allemaal onzinnige beweringen, menen hypotheekverstrekkers in de Haarlemmermeer. ,,Er is geen crisis op de huizenmarkt'', zegt een woordvoerder van De Hypotheker, die een aantal vestigingen in de Haarlemmermeer heeft.

Feit is wel dat de verkoop op de huizenmarkt is gedaald in het derde kwartaal van 2008 met 13 procent ten opzichte van het tweede kwartaal en de gemiddelde huizenprijs licht zakte met 0,3 procent, tegen een stijging van bijna 2 procent een kwartaal eerder. De vraag is echter of je twee opeenvolgende kwartalen zomaar met elkaar kan vergelijken en wat misschien een natuurlijke correctie op de huizenmarkt is, kan toedichten aan de huidige kredietcrisis. Er valt dus niet met zekerheid vast te stellen dat de huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt met de kredietcrisis te maken hebben ook al omdat deze kredietcrisis pas sinds september via een aantal financiële instellingen haar definitieve intrede heeft gedaan in Nederland.

Verwachting huizenmarkt door kredietcrisis voor komende jaren


Vraag is: Wat de invloed van de kredietcrisis op de woningmarkt en de ontwikkeling van de huizenprijs zal zijn.? Er worden vergelijkingen gemaakt tussen de huidige kredietcrisis en eerdere perioden van wereldwijde onrust: de aanslagen in de VS op 11 september 2001 en het uitbreken van de tweede Golfoorlog. Die twee mondiale gebeurtenissen hadden kortstondige effecten op de olieprijzen en de koersen op de aandelenbeurzen maar geen lange-termijn invloed op de huizenmarkt. Het verschil echter tussen de twee eerdergenoemde gebeurtenissen is dat de kredietcrisis direct de instanties raakt die o.a. de particuliere aankoop en de bouw van nieuwe projecten moet financieren.

Conclusie


De Nederlandse en andere Europese regeringen zijn er alles aangelegen om met een pakket aan maatregelen, een diepe impact in de toekomst op de economie en daarmee ook de huizenmarkt te voorkomen. Het daadkrachtige en geruststellende geluid dat onze regering momenteel naar buiten brengt geeft de burger moed. Of deze maatregelen niet te laat komen zal de komende jaren moeten blijken.
Gratis demo account
Privacy policy
We vertrouwen erop dat het artikel 'De kredietcrisis en de huizenmarkt' bijdraagt aan uw kennis.